Turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja to proces, którego celem jest odzyskanie sprawności fizycznej oraz poprawa jakości życia. Znakomitym rozwiązaniem dla osób chorych są turnusy rehabilitacyjne, które umożliwiają nawiązanie kontaktów z osobami z podobnymi dysfunkcjami, ale także, a może przede wszystkim są szansą na integrację społeczną (polegającą na wspólnym aktywnym spędzaniu czasu pod opieką wykwalifikowanej kadry w postaci kierownika turnusu oraz rehabilitantów).

Kto może skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowania PFRON do turnusów rehabilitacyjnych

Każdy zainteresowany spełniający kryterium dochodowe może ubiegać się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON, w tym celu należy udać się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dofinansowania jest uzależniana jest od stopnia niepełnosprawności i zmienia się co roku. Osoby, które wymagają opiekuna na turnusie jeżeli lekarz wskaże taką konieczność w wniosku lekarskim wówczas mogą ubiegać się również o dofinansowanie dla opiekuna.

Osoba niepełnosprawna sama wybiera odpowiednią dla siebie ofertę, ale musi pamiętać, że ośrodek, który wybierze musi być pozytywnie zweryfikowany przez odpowiedni Urząd Marszałkowski i wpisany do Rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych.

Jesteśmy organizatorem turnusów rehabilitacyjnych z PFRON

Wszystkie przedstawione poniżej ośrodki posiadają aktualny wpis do rejestru, a Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów nr OD/02/0007/17 ważny do 2021 roku. Dla osób nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności proponujemy pobyty profilaktyczno-lecznicze i wczasy zdrowotne promujące zdrowy tryb życia, aktywne spędzanie czasu wolnego, walkę ze stresem.

Wśród proponowanych zajęć nie zabraknie m.in.: wieczorków przy muzyce, biesiad przy ognisku, wycieczek pieszych, autokarowych i rowerowych, spotkań ze specjalistami z zakresu zdrowego żywienia.

Pobyty te są idealne dla osób ceniących sobie wygodny kompleksowo zorganizowany wypoczynek dla całych rodzin.

Turnusy z transportem zorganizowanym

Sarbinowo Morskie
Duszniki Zdrój
Mrzeżyno
Międzywodzie
Kołobrzeg
Ustronie Morskie

Turnusy z transportem własnym

Krynica Morska
Krynica Morska
Krynica Zdrój
Świnoujście
Ciechocinek
Międzywodzie
Zakopane
Lądek Zdrój