https://www.facebook.com/Resurscompl
TURNUSY
(71) 372 40 53
Pn - Pt: 8:30 - 16:00
PRZYCHODNIA
(71) 342 52 78
Pn - Pt: 8:00 - 18:00

Duszniki Zdrój

Gmina Duszniki-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399).

Gmina Duszniki-Zdrój spełnia łącznie następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych, posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych, na jej obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska, a także posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkę odpadami.Duszniki Zdrój to znany kurort, który jest idealnym miejscem wypoczynku dla tych, którzy ponad wszystko cenią sobie kontakt z przyrodą i aktywny wypoczynek. Po włączeniu w granice miasta terenów o wspaniałych warunkach narciarskich: Zieleńca, Podgórza i Jamrozowej Polany rozwijają się także jako ważny ośrodek sportów zimowych.

Dla turystów przygotowana jest baza noclegowa z 3900 miejscami noclegowymi o różnym standardzie. O każdej porze roku można skorzystać z różnych form aktywnego wypoczynku. Latem - z racji swojego naturalnego usytuowania wśród malowniczych wzgórz - Duszniki otwierają swoje podwoje dla amatorów turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Natomiast zimą znajdą tu coś dla siebie miłośnicy białego szaleństwa.Naturalne otoczenie Dusznik Zdroju, centralna pozycja w stosunku do wielu miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie, oraz liczne walory samego miasta sprawiły, że turystyka postrzegana jest w mieście jako ważna, rozwojowa dziedzina działalności gospodarczej. Atrakcyjność miasta podnosi dodatkowo bliskość Parku Narodowego Gór Stołowych i bezpośrednie położenie w sąsiedztwie z Republiką Czeską.

loading